DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 18/9, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2018. Dự Hội nghị có ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh; Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy; bà Quách Thị Kiều - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và BCĐ các xã, thị trấn.

Sơ kết 3 năm XDVH 4

Toàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2016-2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH)  ở huyện Lương Sơn đã được các cấp, các ngành trong huyện đặc biệt quan tâm và  thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào đã phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư. Nội dung phong trào được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững... đã làm thay đổi diện mạo tích cực ở vùng nông thôn. Đến nay toàn huyện Lương Sơn có 10/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa các năm đều đạt trên 81%; trên 66% khu dân cư và 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trong 3 năm 2016-2018, UBND huyện Lương Sơn đã biểu dương, khen thưởng cho 1.444 tập thể và 4.795 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Huyện cũng đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, đến nay toàn huyện có 178/184 thôn, xóm có nhà văn hóa đạt 96,7%; xây dựng mới 10/19 nhà văn hóa và sân vận động xã; 13/19 xã có đài truyền thanh và cụm loa đến các thôn, xóm đạt trên 68%. Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển, công tác tổ chức, quản lí lễ hội được trú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu được đẩy lùi.

Sơ kết 3 năm XDVH

Bà Quách Thị Kiều, Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn (2016-2018)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương. Đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào trong giai đoạn ( 2018-2020), trong đó phấn đấu: 100% thôn, xóm có Nhà văn hóa và sân chơi thể thao; hằng năm có 80% trở lên hộ gia đình, 70% khu dân cư, 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút trên 40% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 35%, số hộ gia đình thể thao đạt trên 25%; 100% khu dân cư xây dựng Quy ước và thường xuyên sửa đổi, bổ sung  quy định mới phù hợp với thực tiễn.

Sơ kết 3 năm XDVH 2

Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT & DL và Huyện ủy Lương Sơn đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cấp, các ngành, và nhân dân huyện Lương Sơn đạt được trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2016-2018. Để phát huy những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến mới và nâng cao chất lượng phong trào,  các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành trong huyện tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài và phải được cụ thể hóa trong chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung, ý nghĩa của phong trào bằng nhiều hình thức giúp mọi người hiểu rõ và tích cực tham gia; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến; huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vất chất văn hóa ở cơ sở, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân.

Sơ kết 3 năm XDVH 1

Bà Quách Thị Kiều, Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn (2016-2018)

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã khen thưởng 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn (2016-2018)./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604851
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
1973
13277
1930353
76839
54375
3604851

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction