Văn hóa - xã hội

 Sáng 3/10, tại xã Hòa Sơn, UBND huyện Lương Sơn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Hòa Sơn tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn huyện với chủ đề: “Học ở trường, hoc ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”. Đ/c Hoàng Việt Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy; Bà Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Hội đồng giáo dục huyện; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn và đông đảo các em học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Hòa Sơn đã về  hưởng ứng buổi lễ.

HTCĐ

Các hoạt động chào mừng tại buổi lễ

HTCD

Các đại biểu dự buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Phát biểu khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, đồng chí Hoàng Công Phủ, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Hòa Sơn nhấn mạnh: Việc triển khai tổ chức thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, áp dụng KHKT, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đồng chí Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Hòa Sơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng suy nghĩ và hành động cụ thể hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, tích cực tham gia việc học tập, chung tay góp sức xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, làng xóm, khu dân cư văn hóa, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, xã Hòa Sơn đã quyên góp xây dựng quỹ khuyến học được gần 9,5 triệu đồng./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị