DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 29/10, tại xã Cư Yên, BCĐ phát triển du lịch huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đề án phát triển du lịch huyện Lương Sơn giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo TT Huyện ủy; các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong huyện.

DLich 1

Toàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2016-2018, huyện Lương Sơn đã có nhiều cố gắng trong phát triển ngành du lịch. Với tiềm năng và ưu thế về tài nguyên du lịch, sự đồng thuận về quan điểm lãnh đạo, mở rộng thu hút dự án đầu tư du lịch vào địa bàn, trong đó chủ yếu là phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, giải trí... Hiện nay trên địa bàn huyện Lương Sơn có 7 doanh nghiệp phát trển dịch vụ du lịch, trong đó có 5 doanh nghiệp phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái;  1 doanh nghiệp phát triển loại hình du lịch vui chơi giải trí; 1 doanh nghiệp phát triển dịch vụ vận tải du lịch; các sản phẩm du lịch phục vụ du khách có chất lượng tốt và có tính liên hoàn.

Song hành cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua (2016 - 2018) huyện Lương Sơn đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần tạo tiền đề cho du lịch phát triển. Trên địa bàn huyện hiện có 42 cơ sở lưu trú với tổng số 553 buồng, trong đó có 6 khách sạn. Tổng cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Lương Sơn chiếm khoảng 15% tổng số cơ sở lưu trú trong toàn tỉnh. Dịch vụ phụ trợ cho phát triển du lịch như các nhà hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí ngày càng nhiều. Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như : Động Dá Bạc, Chùa Quất Lâm, Đền miếu Trung Báo... là những điểm đến du lịch tâm linh, thu hút nhiều du khách thập phương. Góp phần đưa giá trị ngành du lịch của huyện ngày càng tăng cao, tính đến tháng 9/2018, huyện Lương Sơn đón ước 110.000 lượt khách tham quan du lịch, ước đạt 100% kế hoạch năm (ước tăng 1,02% so với năm 2017), trong đó: Khách quốc tế ước 67.000 lượt, khách nội địa ước 43.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 330 tỷ đồng. Thu nhập du lịch ước đạt 183 tỷ đồng. Du lịch đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: quy mô phát triển của các điểm du lịch còn nhỏ, lẻ; việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế; công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược; chưa tạo ra nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao; chất lượng nguồn lực lao động du lịch chưa đáp ứng yêu cầu...

Dlich

Đ/c Lưu Huy Linh – Phó giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong giai đoạn tiếp theo (2019-2020), huyện Lương Sơn tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn; tăng cường hợp tác phát triển du lịch vùng; phát triển theo hướng tạo ra các loại hình và sản phẩm du lịch gắn với nghỉ dưỡng ngắn ngày; xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế. Mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020 thu hút lượng khách du lịch đến địa bàn bình quân tăng 10%/năm; Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch bình quân đạt 160 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 600 lao động...

Dlich 2

Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Lương Sơn nhấn mạnh: Phát triển du lịch là hướng đi quan trọng của huyện trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện Lương Sơn trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về phát triển du lịch đã từng bước được nâng cao. Trong thời gian tới huyện Lương Sơn cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch; tích cực huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa phục vụ phát triển du lịch tại địa phương. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến về du lịch, thu hút đầu tư; xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển du lịch; tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nghuyên du lịch, danh lam, thắng cảnh; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp theo.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1462
1845
7010
1956058
86532
54375
3614544

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction