DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 20/12, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể và lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên trách văn hóa các xã, thị trấn.

Tkeets VH 2018 a

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, ngành Văn hóa - Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 83 văn bản và tổ chức 10 hoạt động chủ đạo trong năm về lĩnh vực văn hóa, thông tin và du lịch. Công tác quản lí văn hóa được quan tâm,  đặc biệt là việc tổ chức các lễ hội; tổ chức 1 cuộc thanh tra liên ngành về hoạt động quảng cáo. Quản lý các điểm dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, karaoke trên đia bàn. Nhắc nhở chủ dịch vụ thực hiện nghiêm nội quy trong kinh doanh. Trong năm đã tiếp nhận 4 đoàn nghệ thuật về biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong năm 2018, có 1 đơn vị đạt danh hiệu “ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, 19.380 hộ đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”( chiếm 82,2%); 134 khu dân cư văn hóa (chiếm 70,56%);  134 cơ quan, đơn vị văn hóa (chiếm 94,4%), có 15/20 đơn vị đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Về quản lý hoạt động thể dục, thể thao, trong năm đã tham gia tổ chức 8 giải thể thao cấp huyện, có 19/20 xã, thị trấn tổ chức “ Ngày chạy Olympic”. Duy trì và phát triển 65 câu lạc bộ thể dục, thể thao. Tham mưu phát hành 5000 ấn phẩm, tập gấp giới thiệu về du lịch Lương Sơn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, triển khai ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, thành lập trang thông tin điện tử cho 20 xã, thị trấn. Công tác an ninh thông tin được đảm bảo.

Tuy nhiên, công tác văn hóa thông tin trong năm 2018 vẫn còn hạn chế, đó là: Công tác thông tin, báo cáo còn chậm; chất lượng văn bản tham mưu chưa cao; công tác tuyên truyền ở một số xã còn hình thức, chưa sâu. Một số Đài truyền thanh cơ sở xuống cấp chưa được đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc ở hầu hết các đơn vị chưa hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện cán bộ chuyên trách công tác văn hóa các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua năm 2019, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tăng cường giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống; tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, ngăn chặn các hoạt động văn hoá không lành mạnh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt đông văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tham mưu cho UBND huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc...

Tkeets VHTT 2018

Được sự ủy quyền của Bộ VH,TT và DL, Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho các cá nhân

Tại hội nghị, đã có 8 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction