Văn hóa - xã hội

 Ngày 15/3, Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sa Đức Thọ - Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã về khảo sát việc thực hiện chính sách thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lương Sơn từ năm 2016 đến nay.

Làm việc với đoàn về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Thư – Phó chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo ban dân tộc, HĐND huyện; phòng Dân tộc; Bưu điện; Trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông huyện.

KS thông tin

Toàn cảnh buổi làm việc

Huyện Lương Sơn có 20 đơn vị hành chính gồm 19 xã và 1 thị trấn, trong  đó có 12 xã, thị trấn thuộc khu vực I, 8 xã thuộc khu vực II; có 4 thôn đặc biệt khó khăn. Quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc duy trì hoạt động của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện, đến nay huyện  Lương Sơn đã lắp đặt hệ thống đài Truyền thanh tại 19/19 xã, với gần 400 cụm loa truyền thanh không dây tại các xóm; 20/20 xã, thị trấn thành lập Trang thông tin điện tử; xây dựng tủ sách pháp luật và cấp đầy đủ đầu sách, báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng; 100% thôn, xóm thuộc vùng khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ thông tin qua mạng Internet, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của huyện về các vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp, nhuận bút, thù lao cho cán bộ làm công tác Đài Truyền thanh  và Trang TTĐT ở các xã, thị trấn; phân bổ ngân sách duy trì hoạt động của các Đài TT cơ sở…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị