DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 17/10, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trường Ban chỉ đạo Chương trình điều trị Methadone tỉnh cùng lãnh đạo các Sở y tế, Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh đã về kiểm tra công tác cai nghiện ma túy và công tác điều trị Methadone thay thế chất gây nghiện dạng thuốc phiện tại huyện Lương Sơn. Dự buổi làm việc về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng của huyện và lãnh đạo 6 xã, thị trấn có số người nghiện cao.

Cai nghiện 1

Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu và các thành viên trong đoàn thăm quan cơ sở điều trị Methadone thay thế chất gây nghiện dạng thuốc phiện tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn

Trong những năm qua, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện đã được huyện Lương Sơn chỉ đạo thực hiện khá tốt, các xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền, vận động, phòng chống tệ nạn ma túy, góp phần làm giảm sự kỳ thị của xã hội đối với người nghiện ma túy, giảm thiểu số người nghiện trên địa bàn. Theo kết quả thống kê, rà soát của huyện Lương Sơn, tính đến ngày 30/9/2019 toàn huyện có 804 người nghiện (số liệu lũy kế), số người nghiện có hồ sơ quản lí là 174 người (nam 171; nữ 3), số đưa vào cơ sở cai nghiện là 102 người. Về công tác điều trị Methadone thay thế chất gây nghiện dạng thuốc phiện, từ khi thành lập ( 8/2015) đến nay cơ sở đã tiếp nhận 144 người. Trong đó, số bệnh nhân ra khỏi chương trình là 87 người, số bệnh nhân đang điều trị là 57 người ( trong đó, có 28 người địa phương và 29 người có hộ khẩu ngoài địa bàn).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, thị trấn, các ngành liên quan đã làm rõ những khó khăn trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, đặc biệt là công tác quản lí, cai nghiện tại cộng đồng đối với người nghiện. Các sở, ngành ở tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh cho thành lập thêm cơ sở điều trị Mathedone tại các xã vùng nam của huyện Lương Sơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện thuốc phiện đến điều trị. Cần có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ thích đáng đối với nười làm công tác cai nghiện...

cai nghiện

Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác cai nghiện ma túy mà huyện đã đạt được. Tỷ lệ người nghiện đi cai nghiện tại các cơ sở đạt cao nhất tỉnh, số người điều trị bằng Mathedone ngày càng tăng và hiệu quả. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Lương Sơn là địa bàn giáp ranh với các địa phương của thành phố Hà Nội nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ rất phức tạp. Vì vậy, huyện cần phải quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa đến công tác phòng, chống ma túy. Trước tiên huyện cần tập trung kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới, sau đó là công tác quản lý người nghiện. Tăng cường bám, nắm cơ sở, thường xuyên đánh giá, rà soát lại các đối tượng nghiện từ cơ sở để phân loại và có biện pháp quản lý phù hợp. Riêng đối với hoạt động điều trị, thay thế bằng Methadone, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện nghiên cứu, bổ sung thêm điểm uống thuốc Methadone ở các xã vùng nam của huyện, phải tạo điều kiện thuân lợi cho các đối tượng đến điều trị. Các cấp, ngành chức năng của huyện Lương Sơn tiếp tục tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn đạt hiệu quả cao hơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
371
1973
13317
1930353
76879
54375
3604891

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:38
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction