Văn hóa - xã hội

Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị 1:

Hiện nay, theo quy định người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là từ 80 tuổi trở lên. Đ nghị Chính phủ hạ độ tuổi đi với người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trả li:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 3 lần trình Chính phủ ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội:

          Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội;

         Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007quy định giảm độ tuổi ngườicao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống 85 tuổi;

         Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chitiết hướngdẫn thihành Luật người cao tuổi, một lần nữa giảmđộ tuổi ngườicao   tuổi được

hưởng trợ cấp xã hội xuống 80 tuổi.

Đó là, sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong thời điểm nền kinh tế, nguồn thu ngân sách Nhà nước đang khó khăn. Đồng thời, Bộ đã trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình thuộc vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều hộ có người cao tuổi, như chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ gạo cứu đói...., đã góp phần đảm bảo đời sống cho các hộ gia đình. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu cải cách chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định.

Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị 2:

Cử tri băn khoăn việc ban hành các văn bản pháp luật hiện nay mang tính "hội chứng chính sách cho người nghèo”. Cử tri cho rng cách làm này không những không giúp người nghèo tự thoát nghèo mà tạo tâm lý người nghèo ỷ lại, không muốn thoát nghèo gây bất bình đẳng trong xã hội. Đ nghị Chính phủ cần điều chỉnh cơ chế, chính sách giảm nghèo cho phù hợp tình hình thực tế.

Trả lời:

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn cả nước, đặc biệt là những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, như huyện nghèo, xã nghèo, xã an toàn khu, xã biên giới..., tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ sản xuất, y tế, giáo dục, nhà ở... Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về giảm nghèo nhằm tác động đa chiều đến mọi mặt đời sống của người nghèo nhằm giúp người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo như nhóm chính sách về việc làm, tăng thu nhập (cho vay tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất) hay chính sách tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục... Tuy nhiên, thời gian qua, do có quá nhiều chính sách giảm nghèo được ban hành nên dẫn đến nguồn lực bị phân tán, mức hỗ trợ thấp, chưa đủ mạnh để thúc đẩy hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, còn nhiều chính sách cho không như chính sách hỗ trợ về gạo, vải mặc, dầu hỏa thắp sáng, cấp tiền điện... đã làm tăng tính ỷ lại, không muốn thoát nghèo của người nghèo.

Để khắc phục tình trạng cử tri nêu, hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo và sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục chồng chéo, trùng lặp./.

Thanh Hoàn ( TH)

Tin mới

Các tin khác