DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 30/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh do bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Tiểu học và THCS Nhuận Trạch và Trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn, huyện Lương Sơn.

KS trường CQG 12.2020

Đoàn khảo sát đánh giá tại Trường TH &THCS Nhuận Trạch

Buổi sáng đoàn đã khảo sát, đánh giá chất lượng tại trường Tiểu học và THCS Nhuận Trạch.

Trường Tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Nhuận Trạch  tiền thân là trường Phổ thông cơ sở Nhuận Trạch, năm 1997 tách ra thành trường tiểu học Nhuận Trạch và trường THCS Nhuận Trạch. Năm học 2018-2019 được sáp nhập và đổi tên thành trường TH&THCS Nhuận Trạch theo quyết định số 3048/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn. Trước khi sáp nhập cấp tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2006 và được công nhận lại năm 2014, cấp THCS đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2016. Ngay sau khi sáp nhập nhà trường đã ổn định về cơ cấu tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

KS trường CQG 12.2020 c

Khuôn viên Trường TH&THCS NHuận Trạch

Trường có tổng diện tích13677,5m2 ,  gồm2 điểm trường chính và 1 điểm chi lẻ cấp tiểu học cách điểm trung tâm khoảng 3 km. Có 27 phòng học, 7 phòng bộ môn , phòng chức năng, thư viện đạt chuẩn, với đầy đủ bàn ghế cho GV, HS, trang thiết bị dạy và học. Khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp với đầy đủ khu sân chơi rộng, cây xanh bóng mát.

Đội ngũ CBGV-NV đvềsốlượng, đồngbộvềcơ cấubộmôngiảngdạy, vịtrí việclàm, 100%giáo viên có trình đ đạtchuẩn, trong đó tỷlệtrênchuẩn chiếm71,2%. Chất lượng giáo dục được nâng cao.Căn cứ Thông tư số17, 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhà trường tự đánh giá kết quả 05 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

KS trường CQG 12.2020 b

Đoàn khảo sát tại Trường TH&THCS Hùng Sơn

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục khảo sát, đánh giá chất lượng tại trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn.

Trường TH &THCS Hùng Sơn nằm trên địa bàn thị trấn Lương sơn. Trường có 29 lớp với 837 học sinh. Trong đó cấp Tiểu học 18 lớp, 500 học sinh; cấp THCS 11 lớp, 337 học sinh.  Các tổ chức, đoàn thể của trường đều hoạt động đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn chiếm 74%. Cơ sở vật chất và trang thiết bị day học được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng yêu cầu dạy học và vui chơi của học sinh, khuôn viên trường lớp luôn đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp. Chất lượng giáo dục được nâng cao.

Tại buổi đánh giá, các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra các tài liệu minh chứng và khảo sát, dự giờ một số tiết học để đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá các tiêu chí của Trường Tiểu học và THCS Nhuận Trạch và Trường TH và THCS Hùng Sơn đều đạt cấp độ 2 và đủ điều kiện để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Đinh Thị Hường – Phó giám đốc Sở GĐ & ĐT, Trưởng đoàn khảo sát yêu cầu 2 trường TH &THCS Nhuận Trạch và Trường TH &THCS Hùng Sơn khẩn trương  hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các minh chứng còn thiếu mà đoàn đã chỉ ra; tiếp tục cải tạo, chỉnh trang CSVC trường lớp sạch, đẹp; sắp xếp lại các phòng chức năng để sớm bố trí lớp học đưa các lớp học tại chi lẻ về học tập tại điểm trường chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên và học sinh; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi các cấp; đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phó giám đốc Sở GD&ĐT giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đôn đốc, kiểm tra các trường thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn khảo sát đã chỉ ra.Đề nghị các phòng, ban của huyện và UBND xã Nhuận Trạch, thị trấn Lương Sơn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để 2 nhà trường hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1./.

 Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617453
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1140
528
9919
1956058
1668
87773
3617453

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction