DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/9, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá - Xã hội & Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về khảo sát công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công và người cao tuổi tại huyện Lương Sơn.Tham gia cùng đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Gắn – phó trưởng ban pháp chế, HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT huện ủy, phó chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn liên quan.

IMG 1206

 Toàn cảnh buổi làm việc

         Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công và người cao tuổi trên địa bàn huyện Lương Sơn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương trong huyện. Các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công, người cao tuổi được chỉ đạo điều chỉnh kịp thời, đảm bảo có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, đời sống vật chất tinh thần của những người có công, người cao tuổi trên địa bàn luôn ổn định.

         Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đối với người có công, người cao tuổi trên địa bàn huyện còn có những tồn tại hạn chế, đó là: Việc rà soát các đối tượng hưởng chính sách chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh; Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách người có công, người cao tuổi còn hạn chế…nguyên nhân là do các bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn pháp lệnh thực hiện đối với người có công, người cao tuổi chưa cụ thể như quy định xác nhận các loại bệnh cho đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học, căn cứ làm hồ sơ công nhận thương binh đối với người tham gia kháng chiến bị mất giấy tờ… dẫn đến tình trạng cấp sai, cấp nhầm đối tượng.

         Làm việc với Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện và một số phòng, ban, chuyên môn có liên quan đã nêu một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị Chính phủ điều chỉnh điều kiện để tất cả người có công được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh quyết định ban hành quy định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; Đề nghị bổ sung quy định về chế độ thù lao đối với chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT cơ sở không phải là cán bộ nghỉ hưu; Tăng cường hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên của các cấp hội người cao tuổi …

         Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Trường-  Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá - Xã hội & Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của huyện Lương Sơn trong công tác lý nhà nước về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và người cao tuổi trong thời gian qua. Đối với những khó khăn và những kiến nghị của các đại biểu đã nêu, Đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó sẽ kịp thời kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết để có giải pháp khắc phục, điều chỉnh đến các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.... nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, thời gian tới UBND huyện Lương Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục điều tra, rà soát các đối tượng chính sách chưa được hưởng chế độ theo quy định  của Nhà nước, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công và người cao tuổi trên địa bàn./.

 Thanh Hoàn

 

 

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
610
1836
610
1972018
2974
87773
3618759

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction