DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/9/2015, huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Về dự hội nghị có ông Đỗ Văn Hạnh – Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, bà Phạm Thanh Thúy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT huyện ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện các thôn, xóm, tiểu khu, các hộ gia đình tiêu biểu trong huyện. 

IMG 1246Toàn cảnh hội nghị

 Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong 5 năm qua, huyện Lương Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, huy động các nguồn lực của xã hội và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh việc xây dựng gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

 Thông qua các hoạt động của phong trào và cuộc vận động, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều gương “Người tốt - việc tốt”, Gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; đơn vị văn hóa. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân. Phong trào cũng đã có tác dụng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, làm cho mỗi người dân đều có ý thức chấp hành pháp luật, các quy ước, hương ước đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành ý thức tự quản chặt chẽ. Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa luôn giữ vững ở mức trên 80%; số làng, bản, tiểu khu văn hóa chiếm 65%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chiếm 85%. Toàn huyện có 18/70 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 25,7%. Phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo người dân tham gia. Theo báo cáo, đến nay, toàn huyện có tỷ lệ người tham gia tâp luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt  65%; có 53 câu lạc bộ thể thao và 6.475 hộ gia đình thể thao. Các phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực tham gia đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

 Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, coi đây là một tiêu chuẩn quan trọng để bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các địa phương đã được người dân thực hiện nghiêm túc. Nhiều giá trị, nét đẹp văn hóa tuyền thống trong gia đình, họ tộc, hương ước làng, bản và cộng đồng được kế thừa, phát triển. Hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở đang tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

IMG 1251

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Huyện ủy đã chúc mừng những thành tích mà huyện Lương Sơn phấn đấu đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của phong trào đối với sự phát triển chung của huyện hiện nay. Các đồng chí mong muốn trong thời gian tới, huyện Lương Sơn tiếp tục nâng cao hoạt động của BCĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,  đảm bảo dân chủ trong việc bình xét các danh hiệu và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích phong trào ngày càng phát triển có chất lượng.

IMG 1252

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 39 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

                                                                                                    Thanh Hoàn

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618805
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
656
1836
656
1972018
3020
87773
3618805

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction