DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 11/6, UBND tỉnh  tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại huyện Lương Sơn, hội nghị đã được truyền trực tiếp đến điểm cầu các xã, thị trấn và UBND huyện với sự tham gia của lãnh đạo UBND và các phòng ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã.

HN TT TE 11.6

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tính đến 31/5/2021, toàn tỉnh có 223.215 trẻ em (chiếm 25,91% so với tổng dân số), có 2.333 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 45.611 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Trong giai đoạn 2016-2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Kết quả đã tổ chức truyền thông trực tiếp cho753.631 lượt người về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Hàng năm đều tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, với 1,639 hoạt động hưởng ứng; tổ chức 162 lớp tập huấn về công tác trẻ em cho trên 7000 đại biểu; tổ chức 170 diễn đàn về quyền và bổn phận trẻ em. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng hiểu biết, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em về phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục và các vấn đề liên quan đến trẻ em...

Mục tiêu sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em được cải thiện cơ bản, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD thấp còi giảm còn 24%, trẻ SDD nhẹ cân là 15,5%, 95% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 100% trẻ mầm non và tiểu học đến trường đúng độ tuổi; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2020 xuống 1,27%; tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc phục hồi tái hòa nhập đạt 100%...

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật… vẫn xảy ra. Theo thống kê tính từ 1/1/2016 đến 30/5/2021, toàn tỉnh xảy ra 125 vụ xâm hại tình dục trẻ em và có 126 trẻ bị tử vong do đuối nước. Số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chiều hướng tăng. Công tác vận động Quỹ bảo trợ trẻ em khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế. Các khu vực vui chơi dành cho trẻ còn nghèo nàn, không đáp ứng nhu cầu. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở thường kiêm nhiệm, không đồng bộ, thiếu kỹ năng hoạt động...

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hòa Bình đề ra một số nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động xã hội nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận và hiểu rõ các thông tin quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đề cao việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngay tại gia đình, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, chú trọng bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy gây tổn hại trẻ em.

Đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội; khuyến khích và vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và công trình dành cho trẻ em...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617324
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1011
528
9790
1956058
1539
87773
3617324

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction