Văn hóa - xã hội

 Ngày 27/10/2015, UBND huyện Lương Sơn đã có Thông báo số 264/TB-UBND về việc Xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao,  viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Lương Sơn năm 2015.

IMG 1389  IMG 1390 

 Nội dung thông báo nêu rõ:

 Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, viên chức Trung tâm văn hóa, viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Lương Sơn năm 2015;

 Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trong huyện, theo chỉ tiêu được giao năm 2015 như sau:

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

 -  Là công dân Việt Nam.

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 -  Đủ từ 18 tuổi trở lên.

 - Có đơn xin dự xét tuyển, lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

 - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một địa chỉ dự xét tuyển. Nếu thí sinh nào đăng ký 2 địa chỉ hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì sẽ bị xoá tên trong danh sách dự xét tuyển.                                         

 - Người đăng ký dự tuyển phải có bản cam kết công tác 05 năm huyện Lương Sơn.

 2. Chỉ tiêu

  Tổng chỉ tiêu xét tuyển 35 chỉ tiêu trong đó:

   * Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

  - Chuyên ngành Biên đạo múa: 01 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng trở lên.

   - Chuyên ngành Âm nhạc: 01 chỉ tiêu, trình độ từ Đại học trở lên.

   * Đài truyền thanh – truyền hình:

   - Chuyên ngành Kỹ thuật phát thanh truyền hình: 03 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng trở lên.

   - Chuyên ngành Quay phim: 01 chỉ tiêu, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

 * Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

 - Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên.

 - Chuyên ngành Hành chính: 01 chỉ tiêu, trình độ từ Đại học trở lên.

 * Khối Mầm non:

 -  Xét 11 giáo viên Mầm non hợp đồng, trình độ từ Trung cấp trở lên.

   * Khối Tiểu học:

   - Chuyên ngành Sư phạm Thể dục: 02 chỉ tiêu, trình độ từ Trung cấp trở lên.

   * Khối Trung học cơ sở:

     - Chuyên ngành Sư phạm Sinh: 03 chỉ tiêu.

      - Chuyên ngành Sư phạm Hóa học: 02 chỉ tiêu, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

      - Chuyên ngành Sư phạm Địa lý: 04 chỉ tiêu, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

     - Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc: 02 chỉ tiêu, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

     - Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu, trình độ từ Cao đẳng trở lên.

     3. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

    -Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu.

    - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

    - Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

    - Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

    - Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

    - Bản sao giấy khai sinh.

   - Ba phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

   - Toàn bộ đựng vào túi hồ sơ cỡ 24 x 34 cm (Theo mẫu).

   4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

   - Thời gian phát hành hồ sơ: 01/11/2015, nhận hồ sơ bắt đầu từ  15/11/2015 đến hết ngày 26/11/2015 thí sinh dự xét tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ. Chỉ phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

- Thời gian phỏng vấn sẽ thông báo sau khi thu nhận hồ sơ.

- Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại liên hệ: 02183.826988; 02183.824161.

 5. Hình thức tuyển dụng

 - Xét tuyển, xét kết quả học tập bao gồm xét điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

  - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp.

  - Thí sinh tham gia xét tuyển yêu cầu thí sinh có bảng điểm tách riêng điểm trung bình các môn học và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp; đối với thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ yêu cầu bảng điểm phải quy đổi ra thang điểm 10.

6. Các qui định khác

 - Hồ sơ phát hành theo quy định tại Uỷ ban nhân dân huyện, bản thân cá nhân phải trực tiếp nộp hồ sơ để kiểm tra.

 - Thí sinh dự tuyển nếu không trúng tuyển không được trả lại hồ sơ./.

 Nguồn: Phòng Nội vụ

 

 

Tin mới

Các tin khác