DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 
  
Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại điểm du lịch, lễ hội trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

 - Trong năm 2014, việc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý du lịch, lễ hội được xác định là lĩnh vực trọng tâm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Là mảnh đất giàu bản sắc văn hoá với những phong tục, tập quán đa dạng, phong phú. Toàn tỉnh có 54 điểm đền, di tích tín ngưỡng dân gian, 38 lễ hội truyền thống các dân tộc, nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách. Năm 2014, tỉnh ta đón trên 2,1 triệu lượt khách thăm quan du lịch, tăng 21,4% so với năm 2013.

Trong đó, khách quốc tế trên 185 nghìn lượt người; khách nội địa gần 2 triệu lượt người, thu nhập từ du lịch đạt khoảng 750 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2013. Cùng với đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói, công tác quản lý, thực thi, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch còn nhiều vấn đề quan tâm.

Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý hoạt động du lịch, lễ hội, ngày 5/10/2007, tỉnh đã ra các Quyết định số 20, 21 ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác quản lý, hoạt động du lịch, lễ hội được các cấp, ngành chức năng quan tâm, chú trọng. Các huyện, thành phố có nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch. Phòng VH -TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn; kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động lễ hội tại các di tích lịch sử, danh thắng; tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Tại huyện Kim Bôi đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, lễ hội, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá để huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch Tại huyện Lạc Thuỷ, Ban quản lý các khu di tích huyện tích cực tham mưu giúp UBND  làm tốt công tác tổ chức, quản lý hoạt động du lịch, lễ hội trên địa bàn huyện, nhất là tại điểm du lịch chùa Tiên và di tích lịch sử Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê, đẩy mạnh quảng bá du lịch... Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, năm 2014, Sở Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát tình hình quản lý du lịch, lễ hội tại các huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Mai Châu. Những tháng đầu năm nay, Sở VH -TT&DL phối hợp với Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại khu di tích chùa Tiên (Lạc Thuỷ) và đền Bờ (Cao Phong). 

Qua khảo sát, kiểm tra đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch, lễ hội cho thấy, đối với cơ sở di tích, lễ hội nhìn chung làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn AN -TT, không xảy ra các trường hợp gây rối, gây mất trật tự. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, lễ hội cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế, nội quy tại các điểm thăm quan, du lịch. Tuy nhiên, tại một số lễ hội, điểm du lịch thu hút đông khách tham quan vẫn còn những sai phạm như tình trạng xả rác bừa bãi không đảm bảo vệ sinh môi trường; hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường; một số cơ sở chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định Bên cạnh đó, đối với công tác QLNN đặt ra nhiều vấn đề quan tâm: Đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về du lịch, lễ hội chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế. Hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có sự liên kết trong khai thác các tua, tuyến du lịch, chủ yếu do các công ty kinh doanh du lịch thực hiện dẫn đến nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động du lịch còn hạn chế. Hoạt động quảng bá du lịch chưa được đầu tư thoả đáng, hạn chế phần nào việc giới thiệu hình ảnh du lịch của tỉnh đến du khách trong, ngoài nước. Lực lượng lao động làm trong ngành du lịch ít, chủ yếu mang tính thời vụ, thiếu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp hướng dẫn khách tham quan.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác quản lý du lịch, lễ hội, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài tránh lãng phí tài nguyên đất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác du lịch, tăng cường quảng bá, tuyên truyền để người dân, khách du lịch hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động lễ hội, kinh doanh, sử dụng các loại hình dịch vụ du lịch Đó là những vấn đề được ngành chức năng đề xuất, kiến nghị từ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch, lễ hội, Từ đó, thúc đẩy ngành du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, trước mắt đạt mục tiêu năm 2015 toàn tỉnh đón 2,5triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế, 2,3triệu lượt khách nội địa; thu nhập từ du lịch đạt từ 800 tỷ đồng trở lên. 

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622185
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
485
1824
4036
1972018
6400
87773
3622185

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction