Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

 - Sáng 25/12, Ban chỉ đạo lập Hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội thảo. Dự hội nghị có các đồng chí Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; Nguyễn Hữu Hoành, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; GS.TS Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia; GS.TS Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; nhà báo Đoàn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các Hội UNESCO. Các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn nghiên cứu ở trung ương và địa phương; các nghệ nhân Mo Mường tiêu biểu và thành viên BCĐ.

Theo báo cáo đề dẫn về công tác kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường tỉnh Hòa Bình của Sở VH-TT&DL, từ năm 2011 đến nay, Sở VH-TT&DL đã triển khai thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản phi vật thể của tỉnh Hòa Bình. Kết quả đã kiểm kê được 768 di sản văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc thiểu số là Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Trong số đó, tỉnh đã lựa chọn di sản Mo Mường và Chiêng Mường để lập hồ sơ khoa học trình Bộ VH-TT&DL xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong công tác kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường, năm 2013, Sở đã kiểm kê số nghệ nhân và số nghi lễ Mo trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2015 tổ chức lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường trình Bộ VH-TT&DL xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường được các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mo Mường trong năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cưu khoa học đối với di sản. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Viện nghiên cứu của Bộ VH-TT&DL nhằm nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Xây dựng lộ trình tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp với Bộ VH-TT&DL đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa vào danh sách di sản trình tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại.

Tại hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà chuyên môn nghiên cứu ở trung ương và địa phương, trong đó tập trung vào các nội dung: Giá trị văn hóa của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; dịch Mo Mường ra tiếng Việt - một hình thức lưu giữ và quảng bá Mo Mường; bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường - trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình; các vật chứng lịch sử minh chứng về văn hóa Mo Mường Hòa Bình; thực trạng ngôn bản Mo và sự cần thiết lập bản đồ Mo…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Với tinh thần khẩn trương, sự ủng hộ của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn, Ban tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận. Trong khuôn khổ hội thảo đã ghi nhận các ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp. Đó là những ý kiến đóng góp quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học cho di sản văn hóa Mo Mường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các tham luận, trao đổi, phân tích, cung cấp thông tin mới về Mo Mường, chủ yếu là các vấn đề những giá trị về tri thức dân gian trong Mo Mường; về vấn đề ngôn ngữ Mường trong Mo Mường và đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường cần có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, cơ quan tham mưu giúp việc và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó cần có biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường một cách khoa học. Đề xuất xây dựng một môi trường, một không gian đặc thù để bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường; ưu tiên nghiên cứu xây dựng một làng Mường cổ truyền, trong đó các hoạt động của làng như bảo tàng sống về di sản văn hóa Mo Mường. Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ chỉnh lý các bản tham luận, xin chủ trương in ấn, xuất bản “Kỷ yếu Hội thảo khoa học về di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình”. Đây sẽ là tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ khoa học của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình…

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction