DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Ngày 17/11, Ban Chỉ đạo lập hồ sơ Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” đã tổ chức họp về việc lập hồ sơ DSVH “Mo Mường Hòa Bình” trình Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ lập hồ sơ DSVH Mo Mường Hòa Bình đã dự và chủ trì cuộc họp.


Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BCĐ, ngày 28/7/2015 của BCĐ lập hồ sơ DSVH “Mo Mường Hòa Bình” trình Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ. Thời gian qua, các thành viên trong BCĐ đã tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công như: Quay phim tài liệu về DSVH Mo Mường Hòa Bình; tiến hành điều tra quy mô phổ biến của DSVH Mo Mường Hòa Bình; tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và ban hành bộ chữ Mường. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về DSVH Mo Mường Hòa Bình trên các phương tiện thông tin truyền thông; xây dựng webside tổng hợp về DSVH Mo Mường Hòa Bình. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án lựa chon một số nội dung của DSVH Mo Mường phù hợp đưa vào chương trình giáo dục ở bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến bổ sung về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mo Mường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về DSVH Mo Mường.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của các thành viên BCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu, trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc lập hồ sơ DSVH Mo Mường. Sở VH-TT&DL tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, phim tài liệu và tổ chức hội thảo khoa học khẳng định giá trị của DSVH phi vật thể Mo Mường Hòa Bình trong tháng 12/2015. Sở KH&CN phối hợp với các ngành ban hành bộ chữ Mo Mường; Sở GD&ĐT tham mưu, lựa chọn một số nội dung trong DSVH Mo Mường đưa vào chương trình học phổ thông, dự kiến tháng 9/2016. Bên cạnh đó, Sở TT&TT tiếp tục xây dựng trang web Mo Mường trong quý I/2016; Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; Ban Tuyên giáo định hướng các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền về nội dung của Mo Mường Hòa Bình. Ngoài ra, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu đề xuất nguồn kinh phí nhằm thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ và các bước chuẩn bị hồ sơ cấp Nhà nước cho DSVH Mo Mường Hòa Bình./.

Nguồn: http://hoabinh.gov.vn/

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction