DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Chiều ngày 24/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT (27/10/2005-27/10/2015) và gặp mặt trí thức tiêu biểu lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đao buổi lễ; cùng các đại biểu đại diện cho giới trí thức trong tỉnh.


 Sau 10 năm xây dựng và phát triển, với hai kỳ Đại hội, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hòa Bình đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, là thành viên của MTTQVN tỉnh Hòa Bình, là nơi quy tập, đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài tỉnh, động viên và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các hội thành viên đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 32.000 người trong đội ngũ trí thức, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao tiến bộ KH-KT, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Hội đã tập trung thực hiện 5 chương trình Liên hiệp Hội Việt Nam đề ra để thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã tập hợp, đoàn kết trí thức KHCN, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức tham gia; các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đời sống đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH-KT; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, nhiều giải pháp đoạt giải cao được áp dụng và mở rộng sản xuất, đời sống nhân dân được nâng cao. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội KH&KT đã tích cực tham gia triển khai các đề án KHCN cấp tỉnh, cấp ngành tạo khí thế thi đua sôi nổi và đạt được kết quả cao. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của công dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và hội thành viên cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần tập hợp đội ngũ, chủ động và tập trung nguồn lực tổ chức tố hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và giám định xã hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, hưởng ứng và tổ chức thật tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong sáng tạo khoa học và kỹ thuật./.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nguồn: Hoabinh.gov.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
619
1836
619
1972018
2983
87773
3618768

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:12
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction