Văn hóa - xã hội

 Ngày 20/1, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2015. Triển khai nhiệm vụ năm 2016.

IMG 1631

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với các ngành chức năng quản lí 58 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Kiện toàn 186 tổ đội văn nghệ cơ sở, trong năm đã tổ chức 442 buổi biểu diễn, phục vụ trên 700.000 lượt người xem. Trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” toàn huyện có  18.410 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 80,7%; 128 làng, tiểu khu văn hóa( 68,8%) và 90 cơ quan, đơn vị văn hóa ( 91,83%). Phong trào thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được quan tâm. Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch, thể dục thể thao, gia đình, Công nghệ thông tin và truyền  thông cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phòng Văn hóa – thông tin huyện đã triển khai nhiệm vụ năm 2016, trong đó, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Duy trì và phát triển phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, 130 năm ngày thành lập huyện…Tăng cường kiểm tra, xử lý các dịch vụ kinh doanh văn hoá phẩm, nhà nghỉ, quán internet vi phạm trên địa bàn; Chỉ đạo các xã, Thị trấn tiếp tục duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần các dân tộc trong huyện./.

Nguyễn Vân

 

 

Tin mới

Các tin khác