DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Cao Răm là xã thuộc vùng khó khăn của huyện Lương Sơn, chính quyền xã đã luôn xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao trình độ dân trí, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH. Mặc dù, các cấp, ngành đã có nhiều quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tuy nhiên do đời sống của người dân còn thấp và không đồng đều, cùng với giao thông cách trở đã làm hạn chế trong triển khai công tác khuyến học ở đây.

97796 IMG 7019 
 Chi hội khuyến học trường THCS Cao Răm triển khai nhiều hoạt động hỗ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Xã Cao Răm có 1.068 hộ, trong đó có gần 20% hộ nghèo, cận nghèo. Xã có 9 xóm, bản, trong đó xóm Khuộc cách trung tâm xã gần 30 km, nếu đi đường tắt dài 6 km nhưng phải trèo qua dãy núi đá cao và chỉ đi được vào thời tiết tạnh ráo. Chia sẻ về những khó khăn đang gặp phải, bà Hoàng Thị Xuyến, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cao Răm cho biết: Giao thông cách trở đã tạo ra nhiều khó khăn trong công tác khuyến học nơi đây. Việc họp giao ban định kỳ, ban hành các văn bản, triển khai chương trình nội dung mới về công tác khuyến học không diễn ra thường xuyên, nhiều khi triển khai chậm so với yêu cầu của Hội Khuyến học huyện. Cùng với đó, kinh tế còn nhiều khó khăn nên một bộ phận người dân không quan tâm, chăm lo đến việc học của con em mình. Điều đó thể hiện rõ nhất trong công tác xây dựng quỹ khuyến học. Hội Khuyến học xã đã có văn bản tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa quỹ khuyến học và quy định đóng góp tối thiểu 10.000 đồng/hộ. Tuy nhiên, cũng chỉ có được 2 xóm đóng đủ là Ngọc Lâm, Đồng Lau, còn lại các xóm chỉ 20 - 30% hộ đóng góp cho quỹ. Xóm Khuộc năm 2015 không xây dựng được quỹ khuyến học. Hiện tại, quỹ khuyến học của xã chỉ xây dựng được trên 6 triệu đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Cao Răm đã đề ra nhiều phương hướng khắc phục khó khăn, các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Việc đầu tiên Hội triển khai đó là củng cố, phát triển tổ chức hội, duy trì hoạt động của các chi hội xóm, chi hội khuyến học nhà trường. Đến nay có 9 xóm và 3/3 trường thành lập được chi hội khuyến học với người đứng đầu chi bộ hoặc trưởng xóm là chi hội trưởng. Cùng với đó, hội phân công các thành viên trong Ban chấp hành phụ trách địa bàn, giao cho khối mặt trận của xóm là nòng cốt xây dựng, phát triển công tác khuyến học cơ sở. Trong quá trình triển khai các CVĐ xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã gắn với việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa...

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hội đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể lồng ghép các hoạt động truyền thông vào các cuộc họp, tuyên truyền qua hệ thống loa đài và cấp phát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 100% xóm, bản. Nhờ đó, công tác khuyến học có nhiều chuyển biến tích cực, cấp  ủy Đảng, chính quyền có nhiều quan tâm, ủng hộ; cùng với Hội khuyến học các hội đoàn thể triển khai mạnh mẽ phong trào đến toàn thể hội viên, như nuôi lợn nhựa khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học dần đi vào nề nếp. Năm qua, Hội đã trích trên 4 triệu đồng khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi, đặc biệt, chi hội khuyến học các trường đã xây dựng được nguồn quỹ trên 30 triệu đồng, với số quỹ đó, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục ý nghĩa.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616554
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
241
528
9020
1956058
769
87773
3616554

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction