Văn hóa - xã hội

 Ngày 6/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban quản lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tổ chức bàn giao phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cơ sở thuộc dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, xa, biên giới hải đảo giai đoạn 2013 -2015” cho huyện Lương Sơn. Dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở TT&TT, VHTT&DL, huyện Lương Sơn, văn phòng UBND tỉnh.

98155 IMG 6530

Đại diện Bộ TT&TT trao thiết bị tác nghiệp thông tin và truyền thông cho huyện Lương Sơn

Năm 2010, Bộ Thông tin và truyền thông, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội phê duyệt chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cở sở miền núi, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 1212/QQĐ-TTG ngày 5/9/2012 và giao Bộ Thông tin và truyền thông là cơ quan quản lý thực hiện chương trình.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông, chương trình được thực hiện tại 54 tỉnh với 4.820 xã. Tại tỉnh ta có 184/210 xã (chiếm 89,6%) đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vị của chương trình. Trong đó, huyện Lương Sơn có 19/20 xã, thị trấn thuộc phạm vi chương trình. Qua 5 năm thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị phân bổ Ngân sách Trung ương về cho tỉnh quản lý là 7.474 triệu đồng. Năm 2014, Bộ đã bàn giao phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cho huyện Đà Bắc. Trong khuôn khổ thực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2015, Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục bàn giao phương tiện tác nghiệp cho huyện Lương Sơn sử dụng nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ bàn giao, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm vui, cảm ơn sự quan tâm của Bộ TT&TT đối với tỉnh Hoà Bình, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Bộ TT&TT tiếp tục quan tâm hỗ trợ phương tiện tác nghiệp thông tin và truyền thông cho tỉnh, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Lương Sơn quản lý, sử dụng tài sản an toàn, có hiệu quả trong hoạt động thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của  Đảng và Nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

Tin mới

Các tin khác